2021 - Tekirdağ

OKTAY Hukuk Bürosu

2021 yılında Avukat İldeniz Oktay ERGÜN tarafından Tekirdağ/Çorlu'da kurulan Oktay Hukuk Bürosu, Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin ihtiyaç duydukları hukuki desteğin tespiti ve temini ile sorunlarının çözümlenmesini amaçlamaktadır.

Oktay Hukuk Bürosu, “Hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, tecrübesiyle harmanladığı güncel bilgi birikimi ile, temsil ettiği müvekkillerinin hukuki destek talep ve ihtiyaçlarını, doğru ve pratik şekilde çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Oktay Hukuk Bürosu

Oktay Hukuk Bürosu

Çalışma Alanlarımız

Lorem Ipsum pasajlarının birçok çeşitlemesi vardır. Ancak bunların büyük bir çoğunluğu mizah katılarak veya rastgele sözcükler eklenerek değiştirilmişlerdir. Eğer bir Lorem Ipsum pasajı kullanacaksanız, metin aralarına utandırıcı sözcükler gizlenmediğinden emin olmanız gerekir. İnternet'teki tüm Lorem Ipsum üreteçleri önceden belirlenmiş metin bloklarını yineler.

İş Hukuku

İş ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, işçilik alacaklarına ilişkin davalar, kötü niyet tazminatı, iş kazaları ve bundan doğan davalar, işe iade davası, hizmet tespiti davası, avukatlık kanunu 35/a hükmü doğrultusunda uyuşmazlıkların çözümü.

DETAY

İcra İflas Hukuku

Tahsili gerçekleşmeyen alacaklara ilişkin icra takipleri ve haciz işlemleri, ipotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemleri, tahliye işlemleri ve bundan doğan davalar, mahkeme kararına dayanan alacakların tahsili için ilamlı icra takibi...

DETAY

Tazminat Hukuku

Ölüm ve yaralanma sebebi ile destekten yoksun kalma, maluliyet ve iş gücü kaybı gibi bedensel ve malvarlığı zararlarından doğan maddi tazminat davaları, manevi tazminat davaları, idarenin sebep olduğu hizmet kusurlarından kaynaklı tazminat davaları, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları, sigorta tahkim kurumu başvuruları.

DETAY

Sağlık Hukuku

Malpraktis davaları

DETAY

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, gayrimenkul satış vaadine dayanan sözleşmesine dayanan tescil davaları, kira hukukundan kaynaklı davalar, tapu iptali ve tescili davaları, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, izaleyi şuyu davası.

DETAY

Ceza Hukuku

Ceza soruşturmasının başlaması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri, ağır ceza mahkemelerinde taraf vekilliği, asliye ceza mahkemelerinde taraf vekilliği, çocuk ceza mahkemelerinde taraf vekilliği.

DETAY

Miras Hukuku

Vasiyetname, miras, mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması, tereke tespiti, tenkis davaları, muris muvazaasına bağlı tapunun iptali ve tescili davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasın reddi davaları, izaleyi şuyu.

DETAY

Aile ve Boşanma Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka ve tazminat talepleri evliliğin iptali, yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların tanınması ve tenfizi, mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi, vasilikten doğan davalar, isim ve yaş değişikliği davaları...

DETAY

Tüketici Hukuku

Tüketici hakem heyetlerine başvuru ve sürecin takibi, ayıplı mal ya da hizmetten kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, cayma süresi içerisinde doğan uyuşmazlıkların çözümü.

DETAY

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme düzenlenmesi ve olan sözleşmelerin revize edilmesi, alım-satım sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, finansal danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri, genel işlem şartları.

DETAY

Hukuki Danışmanlık

Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışma hizmetleri, somut hukuki olaylara yönelik yazılı mütaala hazırlanması, önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri, ihbar, ihtar, protesto gibi işlemlerin düzenlenmesi.

DETAY

Şirketler Hukuku

Şirketlerin hukuki uyuşmazlıklarına yönelik danışmanlık hizmeti, şirket yönetimine ilişkin davalar, şirket ortağının çıkartılmasına ilişkin davalar, genel kurul kararlarına yönelik iptal davaları, haksız rekabete ilişkin davalar, marka ve patent haklarına ilişkin davalar.

DETAY

Kişisel Verilerin Korunması

Şirketlerin verbis kayıtlarının yapılması, kvkk uyum süreci hakkında danışmanlık faaliyetlerinin verilmesi, şirket içi farkındalık eğitimlerinin yürütülmesi, envanter hazırlanması, kvkk projelerinin yürütülmesi, aydınlatma metni ve açık rıza metinlerinin düzenlenmesi, politikaların hazırlanması.

DETAY

Oktay Hukuk Bürosu

Blog Yazıları

Oktay Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden ve EYT’den Yararlanan İşçinin Yıllık İzin Hakkı
28 Nis 2023
Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden ve EYT’den Yararlanan İşçinin Yıllık İzin Hakkı

7348 sayılı kanunun 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi ile emekliliğe yaşa takılanların emeklilik hakkına kavuşması sağlanmıştır.