Çalışma Alanlarımız

Şirketler Hukuku

Şirketlerin hukuki uyuşmazlıklarına yönelik danışmanlık hizmeti, şirket yönetimine ilişkin davalar, şirket ortağının çıkartılmasına ilişkin davalar, genel kurul kararlarına yönelik iptal davaları, haksız rekabete ilişkin davalar, marka ve patent haklarına ilişkin davalar.

  • Şirketlerin hukuki uyuşmazlıklarına yönelik danışmanlık hizmeti,
  • Şirket yönetimine ilişkin davalar,
  • Şirket ortağının çıkartılmasına ilişkin davalar,
  • Genel Kurul Kararlarına yönelik iptal davaları,
  • Haksız rekabete ilişkin davalar,
  • Marka ve Patent haklarına ilişkin davalar.