Çalışma Alanlarımız

Tazminat Hukuku

Ölüm ve yaralanma sebebi ile destekten yoksun kalma, maluliyet ve iş gücü kaybı gibi bedensel ve malvarlığı zararlarından doğan maddi tazminat davaları, manevi tazminat davaları, idarenin sebep olduğu hizmet kusurlarından kaynaklı tazminat davaları, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları, sigorta tahkim kurumu başvuruları.

  • Ölüm ve yaralanma sebebi ile destekten yoksun kalma, maluliyet ve iş gücü kaybı gibi bedensel ve malvarlığı zararlarından doğan maddi tazminat davaları,
  • Manevi tazminat davaları,
  • İdarenin sebep olduğu hizmet kusurlarından kaynaklı tazminat davaları,
  • İş kazasından kaynaklı tazminat davaları,
  • Sigorta Tahkim Kurumu başvuruları.