Çalışma Alanlarımız

İcra İflas Hukuku

Tahsili gerçekleşmeyen alacaklara ilişkin icra takipleri ve haciz işlemleri, ipotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemleri, tahliye işlemleri ve bundan doğan davalar, mahkeme kararına dayanan alacakların tahsili için ilamlı icra takibi...

 • Tahsili gerçekleşmeyen alacaklara ilişkin icra takipleri ve haciz işlemleri,
 • İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemleri,
 • Tahliye işlemleri ve bundan doğan davalar,
 • Mahkeme kararına dayanan alacakların tahsili için ilamlı icra takibi,
 • Satış işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Konkordato süreçlerinin takibi,
 • Haciz işlemleri sebebi ile istirdat, istihkak davalarının yürütülmesi,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • Çek iptali,
 • İhalenin feshi davası,
 • Karşılıksız çek şikayeti.