Çalışma Alanlarımız

Miras Hukuku

Vasiyetname, miras, mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması, tereke tespiti, tenkis davaları, muris muvazaasına bağlı tapunun iptali ve tescili davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasın reddi davaları, izaleyi şuyu.

  • Vasiyetname, miras, mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Tereke tespiti,
  • Tenkis davaları,
  • Muris muvazaasına bağlı tapunun iptali ve tescili davaları,
  • Ölüme bağlı tasarrufların iptali,
  • Mirasın reddi davaları,
  • İzaleyi Şuyu