Çalışma Alanlarımız

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, gayrimenkul satış vaadine dayanan sözleşmesine dayanan tescil davaları, kira hukukundan kaynaklı davalar, tapu iptali ve tescili davaları, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, izaleyi şuyu davası.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
  • Gayrimenkul satış vaadine dayanan sözleşmesine dayanan tescil davaları,
  • Kira hukukundan kaynaklı davalar,
  • Tapu iptali ve tescili davaları,
  • İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi,
  • İzaleyi Şuyu davası.