Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

İş ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, işçilik alacaklarına ilişkin davalar, kötü niyet tazminatı, iş kazaları ve bundan doğan davalar, işe iade davası, hizmet tespiti davası, avukatlık kanunu 35/a hükmü doğrultusunda uyuşmazlıkların çözümü.

  • İş ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İşçilik alacaklarına ilişkin davalar,
  • Kötü niyet tazminatı,
  • İş kazaları ve bundan doğan davalar,
  • İşe iade davası,
  • Hizmet tespiti davası,
  • Avukatlık kanunu 35/A hükmü doğrultusunda uyuşmazlıkların çözümü.